Kamera Ve Lazer Kullanarak LIDAR Sistemi Geliştirilmesi

Gürkan Küçükyıldız, Suat Karakaya

Bu çalışmada kamera ve lazer kullanılarak ortamdaki cisimlerin anlık uzaklıklarının tespiti üzerinde çalışılmıştır. Geliştirilen sistemde kamera ve lazer sabit tutularak ikisinin de görüş açısını değiştirecek bir ayna kullanılmıştır. Ayna, kameranın odak çizgisine 45o’lik açı yapacak şekilde sisteme entegre edilmiştir. Sistemde bulunan aynayı döndürmek için bir adet redüktörlü DC motor kullanılmıştır. Bu sayede sistem 270olik bir alanda istenilen hızda ve çözünürlükte veri alabilmektedir. Sistem için gereken kodlar Phyton ortamında yazılmış olup sistemde bulunan DC motorun kontrolü için ise Atmel Atmega328p işlemcisi tabanlı bir geliştirme kartı kullanılmıştır. Yapılan deneylerde geliştirilen sistemin 360o’lik bir alanı 1.8 saniye içerisinde 3.30o çözünürlükle taradığı görülmüştür.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.