Romeda Maintenance, Repair and Overhaul

MRO Nedir?

MRO projesi Romeda tarafından geliştirilen bakım yönetim yazılımı çözümüdür. Bu çözüm küçük kuruluşlardan büyük şirketlere kadar tüm işletmeler için yapılandırılabilir. Üretim tesisleri, filolar, enerji ve sağlık sektörüne kadar çeşitli endüstrilere hizmet verecek kadar esnektir.

MRO içerisinde

  • İş emirleri ve taleplerini
  • Çalışma çizelgelerini
  • Koruyucu bakım görevleri ve çizelgelerini
  • Varlıkları
  • Envarter ve yedek parçaları
  • Ekipman durumlarını

izlemek ve yönetmek için gerekli araçları içerir. Bu araçlar sayesinde şirketler süreçlerini hızlandırırken verimliliği de arttırır.

MRO farklı platformlarda çalışabilir

MRO web tabanlı bir platformdur. PC’ler veya mobil cihazlardan erişilebilir. Bu uyumluluğu sayesinde bakım teknisyenlerine atanan iş emirleri mobil cihazlardan görüntülenebilir. Ayrıca bu cihazlardan gelen bakım bilgileri MRO’da kayıt altına alınır.

Endüstri 4.0 ve IoT projeleri için MRO

MRO endüstri 4.0 teknolojileri ve IoT projeleri için uygun teknik alt yapıya sahiptir.

Makinelerden veya proseslerden gelen bilgiler gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir ve işlenebilir.