PID ve Bulanık Mantık ile DC Motorun Gerçek Zamanda DSPIC Tabanlı Konum ve Hız Kontrolü

Gürkan Küçükyıldız, Gökhan Taşçı

Bu çalışmada seri uyartımlı fırçalı bir DC motorun konum, hız kontrolleri PID ve Bulanık Mantık kontrol yöntemleri kullanılarak gerçek zamanda gerçekleştirilmiştir. Sistem girişine farklı referans değerleri uygulanarak konum ve hız değişkenlerinin istenilen referans değerinde tutulması amaçlanmıştır. Sistem için gerekli kodlar C18 ortamında geliştirilmiş olup DSPIC33FJ128MC804 isimli bir işlemci yardımıyla gerçek zamana aktarılmıştır. PID ve Bulanık mantık yöntemleriyle elde edilen deneysel veriler sonuçlar bölümünde karşılaştırılmıştır.